ПРОЦЕСЪТ СРЕЩУ АВТОРИТЕ НА КНИГАТА

 

ИНТЕРНАЦИОНАЛЪТ НА ПРЕДАТЕЛИТЕ

 

Тончо КАРАБУЛКОВ

   

    Точно преди 57 години, в 1952 година, се състоя в Париж процесът срещу френските комунисти дьо Жувенел и Андре Вюрмсер, автори на книгата Интернационалът на предателите. Този процес им навремето и за нас като българи голям отзвук, той бе отразен широко от френския и от световния печат.

    От българска страна тъжител в процеса беше д-р Г. М. Димитров, председател на Българския национален комитет и главен секретар на Международния селски съюз. И ако се връщаме днес на този процес, то не е за да отговорим на някои клюки отправени напоследък към бившия главен секретар на БЗНС, а да припомним неговото значение в един особено критичен момент, когато двата блока бяха изправени на ръба на атомната война.

    Статиите по процеса, подписани с псевдонима Миролюб Непокорен, които читателите ще имат възможност да прочетат по-нататък, бяха написани от покойния днес Кръстю Зарев, талантлив журналист и млад земеделски деятел. С Кръстю Зарев ние работихме години наред в изданията на БНК, той беше познат на много емигранти и се отличаваше със своята прямота и младежка искреност.

    За съжаление, Кръстю си отиде много млад!