Българският Национален Комитет се регистрира не само като антифашистка, но и като антикомунистическа организация и получава признание от западните държави като единствен официален представител на българската политическа емиграция по света.

Радио Отзвук и Земеделско Знаме откриват уникална архивна галерия със снимки на Българския Национален Комитет..още

Основоположниците на БЗНС са от генерацията на шестдесетях години на деветнадесетия век. Те са селяни, учители и журналисти. При учредяването на БЗС те са около тридесет годишни. Заслугите им за основаването на първата земеделска дребнособственическа политическа организация от съвременен тип са безспорни. Личните им качества на лидери са съвпаднали напълно с натрупаната социална и политическа енергия на българското село. След религиозното и културното Възраждане, след националното революционното пробуждане идва редът на социалното пробуждане на българския народ със създаването на модерните политически партии като БРСДП и БЗНС, които да внесат нов смисъл в политическата система.

По-нататъшното им развитие и поведение не намалява с нищо гениалното прозрение на основоположниците на БЗНС за необходимостта от политическото сдружаване на селяните. Като не са забогатели, а по-скоро обеднели в политическата си дейност, те са пример на себеотрицателна служба на общото добро, от което всеки политик и особено от днешните трябва да се поучи.

Сгромолясването на комунистическия режим и последвалите социални промени през изминалите петнадесет години доведоха до атомизирането на земеделската собственост, което е в пълно противоречие с изискванията за модерната производителност в земеделието. Това, свързано с извращенията съпътстващи реституцията и приватизацията, наново и пак поставя уместността от нова политическа организация в защита на широките народни маси, обеднели и незащитени от похищенията на новите капиталисти, пред които някогашните чорбаджии и зеленаши изглеждат херувимчета.

За това, примерът на основоположниците на БЗНС остава актуален и стимулиращ за днешните им последователи!

 

▲▲▲

 

web analytics