АПЕЛ КЪМ МЛАДЕЖТА

 

МЛАДЕЖИ,

 

 

 

Пред вас днес стои поставена най-великата историческа задача: Да решите съдбата си и съдбата на човечеството! ДА СПАСИТЕ СВОБОДАТА и КУЛТУРАТА или ДА ГИ ОСТАВИТЕ ДА БЪДАТ ПОГРЕБАНИ ЗА ВЕКОВЕ!

Пред вас стоят за осъществяване най-великите идеали, каквито свободното и културно съвременно човечество познава: Човешката свобода и независимост и чеовешкото достойнство!

Вие изпълнихте достойно дълга си вчера, когато смели и неустрашими в първите редици па борбата, дадохте най-великите жертви и победихте кървавото насилие на хитлеризма и фашизма и техния позорен расизъм!

Те са заменени днес с още по-злокачествената си реакционна форма: комунистическия болшевизъм с неговата кървава тирания, с неговата нечувана варварска инквизиция, за изтръгване на доброволни показания и признания, с неговите концентрационни лагери за робски труд, с неговите шмайзери и бесилки! Но и с неговите сатанински методи за убиване на всичко човешко у човека и превръщането му в безлично, безпомощно и безволево същество и играчка в престъпните ръце на комунистическите диктатори и насилници!

МЛАДЕЖИ!

Комунистическата коспирация и съветският империализъм искат да направят от вас пушечно место и покорни инструменти на своите завоевателни и диктаторски планове!

Те ви отнемат собствеността от ръцете, за да ви отнемат най-мощното оръжие за защита на вашата свобода и независимост и на вашата човешка чест!

Те ви тъпчат като животни из тъмните и влажни нехегиенични фабрики и работилници, като бели роби и ви плащат и хранят с трохите на своите пищни властнически трапези, с вашето ограбено производство и с вашият ограбен труд!

Те ви вкарват с шмайзери и камшици в колхозите и совхозите като ви отнемат с кървави насилия земята, добитъка, инвентара и всичко каквото сте успели да си извоювате в живота с кървав труд и пот!

Те искат да ви превърнат в покорно стадо от безимотни пролетарии и да въведат ново комунистическо кре-постничество н червен феодализъм - далеч по-варварски и античовешки от средновековните такива!

Младежта е била винаги кристалния идеализъм, будната съвест, борческия ентусиазъм и пламтящия факел на прогресивната и свободна мисъл на всеки свободен народ, на свободолюбивото и просветно човечество и на неговата култура!

Комунистическата диктатура се стреми планово да ви откъсне от свещенната и беззаветна любов на родителите ви, на братята и сестрите ви, да разкъса кръвните ви и едноутробни връзки с тях, да ви отнеме тяхната насъщна атмосфера, пълна с базпределна вярност и преданост, да унищожи скъпите и свети семейни традиции и да направи от вас коварни шпиони и предатели на тези, чиято кръв и плът сте вие! Има ли по-позорни от тези деяния за един човек?!

Комунистическата диктатура затваря вратите на свободните училища и университети за вашите жадни за просвета, за наука и светлина души! Тя пронизва гордите ви чела и геройските ви гърди с шмайзерите си, или ви окачва на бесилките, като Петкова и хилядите знайни и незнайни

МЛАДЕЖИ!

Вие носите в гърдите си духът и заветите на безсмъртните великани на човешкия дух и човешката култура! Вие не можете да се съгласите с палаческата роля, която болшевишката тирания ви определя и над народите си и над човечеството! Не! Такъв срам и позор вие на челата си не ще допустнете! Действувайте! Помнете и следвайте горещият апел на великия руски писател Белински към човека изобщо и към младите поколения специално:

Гордей се, гордей се човеко, със своето високо предназначение, но не забравяй, че божествената идея която те е родила е справедлива и правосъдна, че тя ти е дала ум и воля, които те поставят по-горе от всяко творение, че тя живее в тебе, а живота е действие, а действието е борба... Помни, че без борба няма заслуги, без заслуги няма награда, а без действуване няма живот!...

Действувайте! Не губете време в заблуди! Комунистическата пропаганда неможе да ви затвори очите, нито да ви заключи сьвестта. Вие виждате добре истината.

Вие виждате светлия образ ма свободата тук в демократичния свят и веригите на робството там в комунистическата диктатура.

Вие виждате и чувствате върху плещите си глада и мизерията, които ви донесе болшевишката окупация и благоденствието и доволството в което живеят народите в свободния демократичен свят.

Вие неможе да не чувствувате лъха на свободната човешка воля и проявата на свободната човешка съвест в свободния демократичен свят и от друга страна с безличените човешки личности превърнати в бездушни семки оттатък, в комунистическата диктатура.

Вие не може да не чувствувате благоуханието на цветята на човешката култура, на човешкото духовно и материално щастие тук в свободния демократичен свят и от друга страна задушната атмосфера на човешка кръв на духовно и морално блато там в насилническия комунистически свят!

Вне виждате гордия и величествен образ на истинския свободен човек господар на себе си и на страната си тук в демократичния свят - и безпомощния роб и крепостник там в болшевишкия насилнически свят!

Вие чувате денонощните стенания на безбройните нещастници по затвори, по концентрационни лагери, по арести и участъци там в света на червената тирания и буйната победоносна песен на свободния труд, на свободното творчество, на прогреса и културата и на истиснкото човешко щастите и благоденствие тук в света на свободните хора и народи!..

МЛАДЕЖИ!

Комунизмът дълго спекулира с вашия идеализъм и с вашата самоотверженост. Той се подигра с вас. Той се погаври с вашия буден и жаден за свобода и светлина младежки прогресивен и културен дух.

Комунизмът загуби завинаги младежтта, защото вместо обновление, прогрес и култура

той и донесе черна реакция, варварство и първобитно робство и я окъпа в собствената и буйна и алена кръв! Той иска да я зарови като Хитлера в пепелищата и развалините на своите империалистически военни авантюри!

Вдигнете високо гордите си чела, изпъчете, гърдите си, дайте воля на героичния си дух! Вие сте динамизма на живота и борбата. Бъдещето е във вашите ръце. Ново, велико и светло бъдеще ви зове. Но само този, който е готов да срещне смело смъртта ще може да стигне до неговите блаженни брегове! Животът в робство е хиляди пъти по-безсмислен и унизителен, отколкото смъртта за свободата!

Български младежи, славни балкански чеда!

Целият храбър и свободолюбив български народ стои като скала зад вас. Зад вас стои и цялото свободолюбиво и културно чоевчество!

Напред в славната борба за свобода и човешки правдини! Напред под знамето на легендарните великани, паднали пред олтара на най-великите човешки идеали: СВОБОДАТА, НЕЗАВИСИМОСТТА И БРАТСТВОТО МЕЖДУ НАРОДИТЕ!

Под борческото и победоносно знаме на Българския  Национален Комитет!

Напред към Козлодуй и Оборище! Напред под свитлото трицветно народно знаме на Свободна и Независима България!

СВОБОДА ИЛИ СМЪРТ!

 

 

Д-р Г. М. ДИМИТРОВ

Председател на Българския Национален Комитет