АПЕЛ КЪМ МЛАДЕЖТА

 

 

 

Младежи,

Кой ви избра и изпрати в Берлин, за да манифестирате съучастието си в кървавата комунистическа конспирация, насочена срещу световната култура и цивилизация, срещу свободата и демокрацията?

Чия воля изразявате и какво ще кажете за свободната и демократична младеж от Западна Европа?

Ще имате ли моралния кураж и чиста съвест да сравните трагичната и непоносима съдба на българския народ с тази на свободните хора от демократичния свят?

Ще разкриете ли сърцата си, ще се разбунтува ли младежката ви съвест, за да разкажете за затворите, за концлагерите, за бесилките, за воплите и страданията на нашите братя и сестри, на нашите майки и бащи! На народа ни и крилатата му младеж?

Ще намерите ли сили в себе си да покажете открито на света за ужаса, в който живее храбрият и свободолюбив български народ, обърнат днес на безправен роб под комунистическата тирания?

Младежи,

Не ослепявайте духовно и недейте се мъчи да представяте комунистическия ад, в някакъв социалистически рай! Кажете истината! Кажете за новия феодален режим, когото са установили в България днешните сталинови слуги! Разкажете за моралната и материална нищета, в която живее и се развива българската младеж. Разкажете за нейния героизъм, с когото устоява на комунистическия бяс, в защита на своята поругана свобода!

Ние, макар и изгнаници, далеч от Родината, носим в гърдите си борческите пламъци на народа си. Горим от неговата жажда за борба в името на свободата и човешката правда. Ние следим неговата борба и сме неделима част от него, от идеалите му, от страданията и болките му.

Водени от Българския Национален Комитет Свободна и Независима България начело с Председателя му г. Д-р Г. М. Димитров, ние чертаем истинския път към победата на свободата, народовластието н независимостта, над робството и тиранията, които царуват днес в нашата скъпа Родина.

Младежи,

Не е ли ясно и на вас, че настъпва вече катастрофалния и неминуем край на комунистическото насилие. Наближават дните на най-очакваното изпитание. Борбата за свобода навлиза в своята решителна фаза. Фронтовете са ясно очертани. Западният свят е организиран, за да посрещне достойно болшевишката агресия и да й нанесе заслуженото поражение. Среден път няма!

Къде ще бъдете вие? С народа си или с московските тирани? Ще станете ли съучастници на палачите, които избиват днес вашите братя и сестри и то за една разходка зад граница, за една униформа или отличие с орден?

Или ще се наредите зад борческите позиции на онези борци, които високо са развели националния трибагреник, на когото светят думите: Свобода или Смърт! Ще останете ли верни на легендарния Ботев, на безстрашния Левски, на храбрия Караджата, на безсмъртния Стамболийски, на Никола Петков и хилядите паднали в борбата за Свобода, Независимост и Народовластие. Ще се покажете ли и вие достойни синове на народа ни, на дедите и бащите ни или ще останете жалки оръдия в ръцете на шепата комунистически слуги.

Наш дълг е да ви предупредим!

Зад делото, на което сме се отдали да служим, стои обединен целия български народ. Стои крилатата българска младеж от села и градове. Стоят обединените усилия на световната демократична младеж. Стоят Великите Западни Народи, начело с Великата Американска Демокрация, които твърдо са решили да защитят и извоюват свободата на всеки поробен човек, на всека поробена нация!

Наближава краят на световната комунистическа конспирация! А заедно с нея и края на тези, които обляха в кърви скъпата Родина.

С вяра в победата, с твърдост в борбата и с вдигнати чела, ние заяввяваме:

България ще бъде освободена от комунистическата тиранин на Кремлин!

България ще  бъде Свободна,  Независима и Народовластичническа!

България ще  бъде равноправен  член  в  общото  семейство  на свободните  народи!

Да живее българския  народ и неговата героична младеж!

Да живее БНК и БЗНС с неговия Главен Секретар г. Д-р Г. М. Димитров!

Да живее С В О Б О Д А Т А !

 

За Постоянното Присъствие на Земеделския  Младежки Съюз-ЗМС и

Постоянното  Прнсътствие  на Земеделския Акасдмичен  Съюз-ЗАС

 

Ценко БАРЕВ                                 Емил АНТОНОВ                 Димитър ВЪЛКОВ

Кръстю ЗАРЕВ                               Вълчо ВАНГЕЛОВ             Ангел ПАНДЕВ