Д Е К Л А Р А Ц И Я

 

 

1. С разтурянето на Българския Земеделски Народен Съюз и при създаденото днес политическо положение в България, членовете на Управителния и Върховния Съюзен Съвети са лишени от възможността да упражняват своите функции и обязаности.

2. Дълг следователно е на свободните членове на Управителния и Върховния Съюзен Съвети, избрани редовно при последните състави, намиращи се в чужбина като емигранти, да действуват и говорят от името на тези, които са лишени от тази възможност.

3. Въз основа на устава на Б.3.Н.Съюз и въз основа на мандата, даден от организацията чрез нейните редовно и уставно избрани ръководства, ние, свободните членове на Управителния и Върховния Съюзни Съвети, се конструираме като Временно ръководно тяло на Б.3.Н.Съюз в чужбина.

4. Като Временно ръководно тяло на Б.3.Н.Съюз в чужбина ние имаме за задача да улесним правилното провеждане на съюзната дейност и политика, както и да установим и опазим на нужната висота организационното и идейно единство и дисциплина.

5. Нашата дейност има да се ръководи в абсолютно пълно единодушие и съгласие с Главния Секретар на Б.3.Н.Съюз г. Д-р Г.М. Димитров, който е редовно избрания и потвърден от съюзните институции представител на цялостното ръководство на организацията вътре и вън.

6. Ние ще се ръководим в дейността си изключително от разпоредбите на съюзния устав и ще улесняваме всячески Главния Секретар на Б.3.Н. Съюз г. Д-р Г.М. Димитров в провеждане цялостната политика на организацията ни.

7.  Ние одобряваме дейността, която Главния Секретар на Б.3.Н. Съюз е провеждал и провежда днес като Главен Секретар на Селския Международен Съюз и Председател на Националния Комитет Свободна и Независима България като му даваме безрезервната си подкрепа.

8. За провеждане и отправяне работата на Временното ръководно тяло на Б.3.Н. Съюз в чужбина се избира негов временен Председател г. Димитър Мацанкиев със секретари: Слави Нейков, Йордан Райчев, Д-р Велико Матеев и Кръстю Зарев.

9. Ние отправяме апел към всички сдружени земеделци да се покажат дисциплинирани и съзнателни членове и тук в изгнаничество и да пазят на нужната висота идеите на великото земеделско движение. Те трябва всеотдайно да работят за освобождението на Родината от комунистическото робство и да приобщават всячески силите си в борбата за свобода, независимост и народовластие, прокламирани в програмата на Националния Комитет Свободна и Независима България като застанат твърдо зад неговото ръководство.

Да живее  Б.3.Н. Съюз !

Да живее Свободна, Независима и Народовластническа България!

Подписали:

 

Главен секретар на Б.3.Н. Съюз г. Д-р Г.М.Димитров

1.       Димитър Мацанкиев - член на Управителния Съвет

2.       Иван Барев - член на Управителния Съвет

3.       Слави Нейков - член на Управителния Съвет

4.       Йордан Райчев - член на Управителния Съвет

5.       Георги Колев - член на Управителния Съвет

6.       Д-р Велико Матеев - Върховен Съюзен Съветник

7.       Живко Мирчев - Върховен Съюзен Съветник

8.       Йордан Пиналски - Върховен Съюзен Съветник

 

Младежкия и Академичния земеделски съюзи :

1. Ценко Барев - секретар на Младежкия Земеделски Съюз, председател на Академичния зем.съюз

2. Кръстю Зарев - член на Постоянното Присъствие на Младежкия зем. съюз и член на ръководството на Академичния земед. съюз

3.  Вълчо Вангелов - редакционен секретар на Академичния земеделски съюз

4. Ангел Пандев - секретар на Академичния земеделски съюз

5. Димитър Кръстев Вълков - огранизационен секретар на Академичния земеделски съюз