Кемалов Димитър 17.01.1898-юни 1923

Родителите му са от с. Калапот, Драмско. Баща му Георги участва в македонското освободително движение. Преселват се в Неврокоп след Балканската война. Прeпоръчан от войводата Тодор Паница той започва да учи в Семинарията в Цариград и я завършва в София. Научава перфектно старогръцки, латински, руски и немски езици.

Член на БЗНС от 1918 г.  Организира Неврокопската околийска дружба през 1919 г. и е избран за окръжен организатор в Петричко. Завършва курс за организатори в бившето ШЗО в Бояна 1920 г. и е определен за съюзен организатор в Петрички окръг. Организира кооперация на тютюнопроизводителите в Неврокоп. Предлага проект за марш на селската младеж, но е одобрен този на С. Румянцев. Член на УС на БЗМС 1921 г. Смята се, че е член на Комитета за селска диктатура.

На ХVІІ конгрес 1922 г. е избран за член на УС и на Върховния съюзен съд. Член е на ПП като помощник-секретар (Мико Петков-секретар). Подкрепя федералистите. Допринася като организатор за проникването на БЗНС в току що освободените земи, където ВМРО се опитва да се наложи над държавните органи. Одобрява Търновските събития. В началото на 1923 г. става и личен секретар на Ал. Стамболийски. Предвиден е като преподавател в проектирания Земеделски народен университет. В края на март 1923 г. е назначен за Директор на Трудовата поземлена собственост. На 29.05.1923 г. е назначен първи секретар в легацията ни в Париж.

        След деветоюнския преврат Д. Кемалов изчезва безследно. В края на юни 1923 г.,  на полето зад Захарната фабрика е видяна протягаща се от земята човешка ръка. Открити са два човешки трупа убити с нож. Единият остава завинаги неразпознат, другият е Димитър Кемалов. Най-вероятните убийци са македонстващи.

        Димитър Кемалов има най-шеметната кариера в историята на БЗНС. За пет години двадесетгодишния младеж достига до върховете на съюзната организация което говори за качествата му, но и за подкрепата която е имал от Ал. Стамболийски. Както и Ал. Димитров той е поддръжник на федералистите и това го прави мишена на убийците от ВМРО.

●●●

Георги Хинчев:Димитър Кемалов. С.,1980, 65 с.

Христо К. Радев:Димитър Кемалов-живот отдаден на идеала. С.,1991,176 с.

●●●