Кирил Павлов Баев 09.03.1892 19.04.1925

       

 

 

   Семейството Баеви е едно от най-изтъкнатите семейства на земеделски деятели като тези на Янко Забунов, Цанко Бакалов и Димитър Петков.

Павел Баев е роден 1852 г. в с. Александрово, Ловешко. Бил е църковен слуга в Свищов и аргатин в Румъния. Той е толстоист и депутат в ХІ ОНС-1901 г. и остава, със 7 други депутати, верен на Българския Земледелски Съюз. Останалите 15 депутата, избрани със земеделска листа, напускат БЗС. Депутат е и в ХІV ОНС 1908 г.

Избиран е за член на ЦУК(Централен Управителен Комитет) от ІV конгрес-1902 г., за член на УС от V конгрес-1903 г. до ХІІ конгрес-1910.

Основател е на всестранна кооперация в родното си село-1906 г.- в която по-късно ще работи и син му Кирил.

Преди да умре-1918 г.- посещава Ал. Стамболийски в Централния затвор. В писмо до него пише:Аз вече си отивам. Каквото можахдадох за делотоНо, аз имам трима сина и тях завещавам на Съюза.Желанието му се сбъдва.

Петър е бил в Славовица на 9-и юни и след разпадането на съпротивата пред Пазарджик се отделя с капитан Йоновски, също потомствен земеделец.

Асен, роден 1898 г., е виден пладненец и министър в първото ОФ правителство, един от лидерите на Обединената Опозиция 1945-1947 г.

Кирил Павлов е роден на 09.03.1892 г. в с. Александрово, Ловешко. Завършва Лозарското училище в Плевен 1908 г. Работи в Народен Магазин като помощник-управител 1913-1915 г. и е негов деловодител-1915 г. Кооперативен деятел. Участник във войнишките бунтове. Участва в Изпитателната комисия натоварена да разгледа дейността на БЗНС през войната и по-специално, тази на 43 земеделски депутата. Запасен член на УС на Народен Магазин-юни 1919 г.

Има две деца-син Либер и дъщеря Победа(след 9/9 работи в ръководството на ЗМС, омъжва се в САЩ, почива в Париж в средата на деведесетте години).

Член на бюрото на ХV конгрес, член на УС от ХV конгрес-1919 г.и член на ПП като касиер, Р.Даскалов-редактор, Драгиев-редактор на сп. Земеделска мисъл, Турлаков-управител на печатницата, Ал. Стамболийски и Коста Томов-членове. Директор на ДСГОП, където замества ген. Протогеров, 1920-21 г. Главен секретар на МВР при Р. Даскалов-1921 г.

На ХVІ конгрес 1921 г. , едва 28 годишен, е избран за Секретар на Съюза. Отказва да заеме поста си поради влачеща се цяла година анкета в ДСГОП предизвикана от финансовия министър Марко Турлаков. Завръща се в родното си село и ръководи кооперацията Селски труд, основана от баща му Павел Баев. Крум Попов го замества като секретар на Съюза..

Член на УС от ХVІІ конгрес-1922 г. и член на ПОП. Депутат в ХХ ОНС април 1923 г.

По негова инициатива, в София започва да излиза в. "Победа"(дъщеря му е кръстена Победа), всекидневен обеден вестник и сторонник на една по-лява политика на БЗНС. Орган е на Българския земеделски народен съюз. Просъществува до 8 юни 1923 г. Главен редактор е Г. Ив. Костов. Сътрудници са П. Д. Петков, К. Тодоров, Тр. Кунев (Ланчелото), С. Румянцев, Ст. Омарчевски и др.

Министър на Обществените Сгради, Пътищата и Благоустройството(ОСПБ) в последния земеделски кабинет.

След преврата е арестуван, съден и оправдан и освободен в края на 1924 г. Заема ръководно място между центристите заедно с Петър Янев и Хр. Косовски. Техният девиз е :Ни на ляво, ни на дясно, само напред! Техен вестник е Народна победа (ноември 1924-февруари 1925).

        Юли 1924 г.: избран е за член на Изпълнителния комитет на застрахователното дружество Земеделец.

        20/22.04.1924 г.:Член е на първото легитимно ПП след преврата.ПП.-Г. Марков-секретар (до януари 1925 г.), Коста Томов-редактор, М. Турлаков, П. Янев-членове и К. Павлов-помощник редактор. Сътрудничеството с комунистите е порицано.

        Не е съгласен с десницата от ПП и започва, заедно с П. Янев, на мястото на спрения в-к Победа, издаването на в-к Земеделска победа, последвана от Народна победа-ноември 1924 г. около който се обединяват центристите в Съюза.

Заседание на ВСС през януари 1925 г.: Избран за член на ПП, доминирано от центристите:Ц. Бакалов-секретар, К. Павлов, П. Янев, Ал. Радолов, Мико Петков.

Изгорен в пещите на Обществената безопасност през април, вероятно на 18.04.1925 г.

Кирил Павлов се откроява като извънредно даровит и скруполозен земеделски деятел. След деветоюнския преврат, заедно с Петър Янев, той защитава центристката позиция в земеделското движение изложено както на изкушението да мине в политическата десница както го желае бившата петорка така и да се увлече в сътрудничество с БКП, желано от земеделците единофронтовци. Именно тази позиция му навлича решението на офицерите екзекутори да го премахнат.

 

▲▲▲