Ангел Грозков Кундалов(11.06.1879-14.09.1923)

       

 

Е роден в с. Ябълково, Хасковско в семейство от пет деца. Има прогимназиално образование. Войник в Балканската война.

       През 1907 г. Д. Драгиев посещава селото му и е образувана земеделска дружба. Грозков става член на БЗНС и организира дружби в околията. Делегат е на ІХ конгрес в Пловдив-1907 г.-когато е решено седалището на Съюза да се премести в София. Член на УС от Х конгрес 1908 г., ХVІІ конгрес-1922 г.

        Активен участник в кредитна, потребителна и мелничарска кооперация в Ябълково. Член на УС на Хасковския кооперативен синдикат.

Депутат в ХVІ ОНС-1913 г., ХVІІ ОНС-1914 г., ХVІІІ ОНС-1919 г. и подпредседател на парламентарната група, ХІХ ОНС-1920 г., ХХ ОНС -април 1923 г. е член на-Бюрото на ХХ ОНС-1923 г.:Ал. Ботев-председател, Ангел Грозков и Неделчо Георгиев-подпредседатели.

Дипломатическа мисия в Турция през май-август 1921 г. във връзка с по-нататъшната съдба на Западна Тракия. Тази мисия е остро критикувана от опозицията и от победителите. Член е на нашата делегация в Лозанската конференция 1922 г. където поддържа контакти с турската делегация.

        Преврата го заварва в родното му село, където на 10/6 идват Сп. Дупаринов и Вл. Лебедев. При опит за минаване на турската граница са арестувани и откарани в София. Грозков е върнат в Кърджали и след жестоки изтезания е пустнат, отново арестуван в Хасково и след нови изтезания е освободен, болен от туберкулоза.

        Почива на 14.09.1923 г.

●●●

Керан Керанов: Ангел Грозков-Ябълковският дипломат. С.,1989,184 с.

●●●