ПОСЛЕДНА СХВАТКА С ДИКТАТОРА

Из дневниците  на Н. С., 5 юний, 1947 г.

 

Разглежда се проекто-конституцията, във В.Н.С.

На трибуната е комуниста Владимир Поптомов. Той обвинява Никола Петков, че в някаква статия се бил обявил против каквото и да е изменение на Търновската конституция, и че това било атентат върху народните свободи. В това време парламентарната комисия по правосъдието разглежда писмото на Главния прокурор и доказателствата, на основание на които той иска да се вдигне имунитета на народния представител Никола Петков и се предаде на съдебните власти.

Никола Петков. - Това е лъжа. Тези фокуси нищо не постигат. Нищо не показвате с тези фокуси.

Министър председателят Георги Димитров. - Сам прочетете статията си пред В.Н.С.

Никола Петков.- Ако това беше вярно, вие нямаше от Москва да ми пишете писмо и да ме молите да остана в О.Ф. Ако съм бил такъв реакционер, защо ми писахте това писмо?

М-р председателят Георги Димитров. - Затова сега пък ще отидете в затвора!

Никола Петков - Сега можете да си отмъстите, защото сте отмъстителен човек, но с това няма да постигнете нищо. Отмъщението не е управление. Това ще разберете вие най-добре.

М-р председателят Георги Димитров. - Тук няма отмъщение. Има справедливо възмездие.

Никола Петков.- Вие ще видите, че с мъст не се управлява.

М-р председателят Георги Димитров.- Ще получите това, коото заслужавате.

Никола Петков. - Аз съм си турил главата в торбата! Ако бях страхлив, нямаше да съм на 9 септември с вас. И днес и утре ще се боря за свободата и при вас и при други. Ще се боря против всеки, който отнема свободата на българския народ.

М-р председателят Георги Димитров. -'Българският народ е свободен.

Никола Петков. - Вие сам признахте, че българският народ гласува за опозицията.

М-р председателят Георги Димитров. - Вие разчитате на чужда помощ. Никой няма да ви спаси. Помнете това!

Никола Петков. - Мене ми е чудно, че вие се страхувате от един човек и от един вестник. Вие, който бяхте герой в Лайпциг, сега се страхувате и се боите от един човек и един вестник. Само страхливите хора прибягнат до насилие. И жалко, че сте изпаднали в страхливост. Не можете да направите и 20 крачки без агенти.

М-р председателят Георги Димитров. Голям герой сте вие, но никой няма да ви спаси. Казвам ви го! Никой нима да ви помогне.

Никола Петков. -  И 20 крачки не правите без агенти. Никакви заговорници няма. Това е най-голямото доказателство, че вие сте диктатор, че се боите.

...

 

М-р председателят Георги Димитров. Можете за последен път да бъдете словоохотлив. Това е вашата последна дума тука, затова сте словохотлив.

Никола Петков. - И последната ми дума като човек ще бъде: да живее свободата!

...

 

М-р председателят Георги Димитров. - (към опозицията) Поумнейте на време, за да не отивате един след друг в затвора.

По късата процедура ще си отидете!

 

 

За нас демокрацията не е някаква концепция само, а същност на живота.

                                                                                                                Едуар Ерио

Онова, което определя наистина Франция, то е нейния труд да подготви един човешки кодекс.

                                                                                                           Едуар Ерио