ВРЕМЕННО РЪКОВОДНО ТЯЛО НА БЗНС В ЧУЖБИНА

 

До сдружените земеделци във Франция

 

ОКРЪЖНО

 

 

Скъпи  сдружени земеделци,

Прокудени от дом и Родина, Вие поехте пътя на изгнанието, с твърда вяра в крайното тържество на истината. Всред подтискащото еднообразие на емигрантското всекидневие, с мисъл и чувства, отправени към скъпата Родина, от където долитат сърдцераздирателните вопли на страдащите ни братя. С трепет долавяте всяко събитие, приближаващо ни към решителната борба с московския поробител Ето защо, изправени пред дилемата - отвъд океана или Франция - предпочетохте последната. Предпочетохте я с ясното съзнание, че материалната нищета ще продължи, но че ще сте по-близко до измъчената Родина, по близко до борбата и по-сигурни, че първи ще вземете участие в нея. С идеализъм и готовност на жертви, с чувство за отговорност пред организацията и българския народ приехте търпеливото отстояване на трудностите, а те са толкова много и толкова разнообразни. Навсякъде гледани с недоверие и несигурност, навсякъде чужди и самотни...

И всред тазн нерадостна действителност, болшевншката хиена прави всичко възможно, да посее семето на раздора между вас. Въоръжени с тежкото злато, събрано с потта на руския народ, московските слуги търсят да съблазнят, да вербуват свои агенти и да ги пуснат на разложителна работа... И те подшушват, че не ще има скоро събития, или ако има такива, че болшевиките ще завладеят света, чя няма смисъл от жертви, че нищо не се прави и т. н. Многообразни са поплъзновенията им. Целта обаче, е една - разложение и обезсърченне на емиграцията и особено на сдружените земеделци, от които те се струхуват най-много. Разбира се, обикновенно те срещат презрението и решителната воля на сдружените земеделци. Срещат готовността им с идеите на Стамболийски и примера на Петков, за решитлна борба на живот и смърт с московския похитител. Това е така, защото тези, които са се обрекли да служат на силите на мрака, забравят да се обърнат и погледнат към поробеното ни Отечество. Там, те ще видят безбройният низ на страдащите по концлагери и затвори братя, ще чуят стоновете на мъчениците в зловещата държавна сигурност и ще потръпнат! Ще видят пресните гробове на Никола Петков, на Мара Рачева, и на плеяда други борци, паднали в борба срещу тиранията, и ще се засрамят. И най-после, ще видят исполнпеката снага на БЗНС, нзпречена с геройството на всички сдружени земеделци, в жестока борба с московските сатрапи и ще се уплашат!

И ще разберат защо българският народ покри гроба на Никола Петков с ореола на безсмъртието и защо името на д-р Г. М. Димитров е знаме в борбата за свобода и демокрация.

Драги   сдружени   земеделци,

Посрещайки ви с братско добре дошли, Временното Ръководно Тяло на БЗНС в чужбина намира, че трябва да се напрали следното:

1. Да продължим да доказваме, че въпреки всички незгоди, ние сме в състояние да подържаме организация с висок дух и съзнание, годна да се справи с всички възложени й задачи! С вдигнати глави ще трябва да понесем нашите хъшовски незгоди, да покажем високо съзнателна дисциплина! Да се проникнем дълбоко от съзнанието, че през трудния период само чрез труд и усилие можем да запазим моралните си сили, така необходими за утрешната борба. Да докажем, че сме борци, и че борбата продължава! Защото Родината отново е поробена и Свободата, за която паднаха апостолът Левски, пламенният войвода Ботев н голямия демократ Петков, отново е погазена. Ние трябва да я извоюваме! ИI то само чрез дисциплина и организирана борба! Сплотени около Временното Ръководно Тяло и Главния секретар на БЗНС д-р Г. М Димитров, да бдим за единството на скъпата нн Организация и да сме готови и живота си да дадем за нея! Вдъхновени от великите идеи на Александър Стамболийски -  ние ще победим!

2. Застанали в челните редици на Националния Комитет Свободна и Независима България, в нашата оргапизациона борческа дейност да не забравяме, че очите на цял народ са обърнати към нас и да знаем, че утре, всички ние ще трябва да дадем отчет за делата си, както пред Организацията ни, така и пред целия народ!

3. Трябва да се установи възможно най-голям контакт между сдружените земеделци и Временното Ръководно Тяло! Искайте осветления и съвети за всичко, което ви интересува и вълнува! За общата работа и борбаобаче, са необходими средства... А ние ги нямаме. Нямаме ги, въпреки че политическите мародери надвесени като хищници над мощната снага на Земеделския Съюз, мърморят коварно по стъгди и мегдани, противното. С общи усилия можем да се сдобием и с тях. И тогава ще можем да развием широка дейност - издаване на окръжни, организиране на приятелски срещи, подпомагане на болни другари, осведвмяване и др. До сега всички другари, които работеха, внасяха доброволна вноска към касата на Организацията. В другите страни приятелите ни отдавна имат образувани общи взаимопомощни каси.

След като прецени възможностите, Съюзнато Ръководство смята, че всеки може да вняея в Съюзната каса минимално по 500 франка месечно. По този начин ще сме в състояние да развием широка дейност и да изпълним предстоящите ни задачи. Гордо и смело ще трябва да изпълним дълга си до край, дисциплинарно и еднннно!

Разединени  ще  загинем  -  единни  ще  победим.

   4. Отнасяйте се за всичко иа адрес :...

            Убедени във вашето високо съюзно съзнание, за дълг към Органнзацнята, приемете скъпи сдружени земеделци, нашите братски поздрави.

 

Да живее Националния Комитет  Свободна и Независима България!
Да живее българският народ!

Да живее Българският Земеделски Народен Съюз!

 

Париж, юли 1950 год.                                                                                               ОТ ВР. РЪКОВОДСТВО