ОТВОРЕНО  ПИСМО

 

От Емил Антонов бивш народен представител, бивш член на Временното Ръководство на БЗНС за чужбина и бивш член на БНК с председател д-р Г.М. Димитров

Драги  сдружени  земледелци  и скъпи  сънародници,

Със   скромността, която  е присъща на всеки човек, който чувствува у себе си дълга   към Организацията в която членува, и чрез  която е удостояван в Народното Събрание да служи на народа си като  народен представител, аз искам накратко  да ви изясня следните факти:

1.Ние имахме Времено ръководство  на БЗНС  за чужбина, което  беше създадено от  Главния секретар на БЗНС д-р Г.М. Димитров и отговорните членове на БЗНС в изгнание. Въпреки многото трудности, все пак в това Ръководство не беше позволено  на нито един чужд поданик да членува. На заседанията в Париж през месец май т.г.моя милост  взе участие, но след като видях да се  представят  и приемат   за членове на това Ръководство чужди поданици, аз останах вече като обикновен  зрител, за да се уверя до  къде може да отидат в измяната си на идеите  и принципите на БЗНС и на народа ни ония,  които  ги предложиха и приеха, а след това да подпишат и издадат резолюция, в поредност на имената, където собщават  и моето име. Не съм подписвал никаква резолюция и протокол, защото това заседание с чужди поданици за мен и за всеки сдружен земледелец е нарушение на суверенитета на политическите  организации и партии.

2.Бях член на БНК с председател д-р Г.М. Димитров и член на изпълнителния комитет. След като бяха представени при откриване на заседанията през месец май т. г. в Париж на БНК от това Временно ръководство с чужди поданици, за
членове на БНК чужди поданици и след като ги видях да са заели места в заседателната зала, тогава с чувство на отговорност пред българския народ, за
чиято свобода и независимост се борим всички в изгнание, аз направих декларация в смисъл, че не признавам това заседание и напуснах тази среда. Като народен представител съм с убеждение, че само български граждани могат и трябва да представляват българския народ. Ние нямаме вече един представителен Орган, какъвто беше Българският национален комитет, който да е с функциите си на суверенен такъв и да гарантира суверенитета на народа ни, след като в него
има за членове чужди поданици.

3.   За да бъда избран  за народен представител в Народното Събрание, кандидатурите  на всички  бяха одобрени  от Постояното  Присъствие  на БЗНС със секретар Никола Петков, като върховен и отговорен  орган по устав и традиция. В Народното Събрание  бе  предложена конституция от  името на БЗНС и прочетена на трибуната от Никола Петков, с  която  конституция  БЗНС предложи  определена форма на управление -  България да бъде свободна и народовластническа Република без в управлението и да участвуват  чужди поданици.

4. В  емиграция, между нас се намират деятели на БЗНС от  България, членове на Постоянното Присъствие, членове на Управителния съвет и Върховни съюзни съветници  на БЗНС, които  все още не  са приели чуждо поданство. С  общи усилия техни и  ваши, нека възстановим авторитета на организацията ни. Нека БЗНС в чужбина  бъде  на такава висота, на каквато бяха БЗНС и Земеделското движение, създадени от  великия и безсмъртен идеолог Ал.Станболийски.

                                                                                  Да живее  БЗНС

                                                                                  Да живее България

Ню Йорк

юли 1, 1973 г.

                                                                   Емил Антонов