ВРЕМЕННО РЪКОВОДСТВО НА

БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЛЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ

В  ЧУЖБИНА


 

РЕЗОЛЮЦИЯ

 

 


 

На временното ръководство на БЗНС в чужбина, взета в заседанието му на 15, 16 и 17 май 1973 г. в град Париж - Франция.

Ръководството на БЗНС, на първото си заседание, след смъртта на Главния Секретар д-р Г. М. Димитров, дълбоко наскърбено от загубата на най-достойният син на народа ни, в борбата за свобода и демокрация, надежда и упование на поробените Източно-европей-ски народи.

Разглеждайки положението в България, свободния свят и това на българската политическа емиграция

НАМИРА:

Българският народ и специално селяните, младежта, както и голямата част от интелигенцията, работниците и дори комунисти, не се помириха, не свиха врат под непрекъснатия терор на комунистическата диктаторска клика, която цели тяхното пълно подчинение, политическо, стопанско, социално и религиозно.

Въпреки механизирането на земеделието, индустрализацията и провеждането на така наречените аграрно-индустриални комплекси, няма достатъчно храна и облекло за народа. Това се дължи на системата на робски труд и безусловното подчинение на комунистическата партия към Съветския Съюз, на когото дава на безценица производството на България. Износа на земеделските и индустриални произведения на външния пазар е ограничен и се прави с единственната цел режимът да се сдобие с чужда валута, необходима му да издържа официалните си и неофициални агенти в свободния свят.

Международното положение сочи недвусмислени тенденции за споразумения между Запада и Изтока за стопански, политически, дори и военни пригрупирвания на силите в света, които поставят в опасност световната свобода и са пагубни за страните


 

зад желязната завеса. Ние вярваме непоколебимо, че въпреки временните колебания, светът ще избере и наложи свободата пред тиранията. Ние сме горди, че сме част от силите, борещи се за свобода и демокрация.

Временното ръководство на БЗНС в чужбина ОДОБРЯВА участието на БЗНС: в Международния Селски Съюз, БНК и чрез него в Събранието на Поробените Източно-европейски Народи. Одобрава дей-носта на представителите си в тези институции и ще продължи и за в бъдеще да ги подкрепя.

Ръководството поздравява всички сдружени земеделци, както и всички българи като носители на идеи, които се борят за свобода и независимост в поробената ни родина и в чужбина, с цената на всички жертви.

Ръководството се прекланя пред паметта на тези, които паднаха в борбата срещу фашизма и комунизма и дава тържественно обещание, че ще направи всичко, което е по силите му, за да продължи борбата чиято крайна цел е - ОСВОБОЖДЕНИЕТО ОТ КОМУНИСТИЧЕСКОТО РОБСТВО.

Призовава всички сдружени земеделци в чужбина да приобщят усилията си към борбата му срещу международната комунистическа конспирация, която е най-голямата опасност за свободата на всички хора по света.

Да живее Българският земледелски народен съюз!

Да живее борбата на Българския народ! Да живее свободна и независима България!

Председател: Юрдан Райчев.

Членове:   Ангел Пандев, Вълчо Вънгелов, Емил Антонов, Димитър Кръстев, Живко Мирчев, Иван Барев, Милка Генадиева, Ценко Барев, Стратия Скерлев, Георги Колев, Йордан Пиналски