БЪЛГАРСКИ СПОРТИСТИ!

 

Вие, които идвате от всшчки краища на родината ни, за да вземете участие в ХХІІ Олимпийски игри в Рим и които ще участвувате в състезанията със спортистите от другите страни на света, Българският национален комитет и българската делегация при Събранието на поробените от комунизма народи, ви пожелават все повече победи и по-големи отличия и награди. Това ще бъде гордост за народа ни. Вие ще се завърнете при него с получените награди и отличия, както и с духа на свободата, когото сте почувствали още с преминаването на Желязната завеса. Бъдете негови достойни синове и п давайте личен пример в борбата му за освобождението.

Българският национален комитет води безспирна борба за тържеството на свободата, за установяване на демократични принципи в управлението на страната и за социална правда. Българският народ сам трябва свободно да избере формата на самоуправление, защото той е единствен господар на собствените сн съдбини. За да бъде увенчана по-бързо и с с успех тази борба за освобождение. Българският национален комитет, заедно с комитетите на останалите осем европейски страни, които се намират под комунистическо робство са обединили усилията си в Събранието на поробените от комунизма народи, със седалище в Ню Йорк. По този начин се дава принос и за водената полдтпка от свободния свят начело с Американските съединени щати, което е от общ интерес.

Българският народ, млади спортисти, е повече от всеки друг път единен в борбата му за освобождение от днешните заробители. Той дава скъпи жертви в борбата срещу комунистическата тирания и мизерия. Авангардът на тази велика борба е българската младеж. Българският национален комитет представлява достойно народа ни пред свободния и демократичен спят, а българската политическа емиграция, организирана в неговите редове под високо развятото трицветно национално знаме е рамо до рамо с народа в борбата му за свободна, независима и народовластническа България.

Българската младеж е единна и тя следва достойно примера на нашите възрожденци!

Вие сте част от тази младеж, затова заедно със спорта прегърнете до сърцето си и Свободата!

Здрав дух в здраво тяло!

Да живее свободна, независима  и народовластническа България!

 

Ню Йорк, 1960, 20 август

От Българската делегация при I Събранието на поробените от комунизма народи