Петко Ношков

 

Разговор с кмета на с.Твърдица, община

Бургас-д-р Ганчо Паскалев

 

Д-р Паскалев представете се на читателите на Земеделско знаме?

Роден съм в с.Брястовец Община Бургас през 1941 г. в семейство на трудови и добри стопани. Баща ми обработваше 180 дка. земя и отглеждаше над 200 броя овце. Членството си в БЗНС-Никола Петков е прекратил през 1947 г, но устоява на икономическата принуда на комунистите (мляко, месо, яйца, вълна на декар) на нарядната система до 1956 г. Но заплахите, че ще изключат децата му от училище го принудиха и той да влезе в ТКЗС. Майка ми беше интелигентна и образована селска жена-завършила е стопанска училище в Бургас. Ученолюбието си съм наследил от нея, а обичта към животните от баща ми. От него съм насърчен и насочен да избера благородната професия да помагам на селяните отначало като ветеринарен техник, а по-късно като лекар. Трудовият си стаж започнах в ТКЗС с. Извор, Бургаски окръг като главен ветеринарен лекар. В моя район, за който аз отговарях се отглеждаха над 20 000 овце-майки, над 400 свине-майки и над 200 крави. Годишно се угояваха над 8 000 прасета. В мандрата на с. Извор и село Крушевец се обработваха над 120 тона овче мляко и се произвеждаше над 30 тона от прочутото българско овче сирене. За тези 11 години през които бях в с.Извор-до 1979 г. като добър специалист заслужих обичта и уважението на трудовите хора. Спазих принципа на моите професори, че първо аз да ги обичам и уважавам, за да постигна взаимност. Наградата ми от този период е, когато чуех да казват за мен - Търсете Изворското докторче за странджанския район.

Трудовият си стаж продължих в Окръжния кооперативен съюз гр. Бургас, като заместник-председател и директор на животновъдно предприятие-над 14 години.

Д-р Паскалев в какво състояние се намираше село Твърдица при встъпването Ви в длъжност като кмет на селото?

Селото бе съставно село на ТКЗС с. Извор. Основано е от тракийски бежанци. Добротата и трудолюбието на хората от това село се открояваха ярко от другите села и затова избрах да живея тук и да работя тук. Скоро чествахме 75 години от основаването на селото и 75 годишен юбилей на първия олимпийски шампион на България-Никола Станчев-прославил страната и родното си село. Близостта на селото до Бургас и предшествениците ми кметове са допринесли да е сравнително добре благоустроено. Безработицата е незначителна. Транспортната връзка с Бургас е добра - на час и двадесет минути, имаме автобуси за града. Земеделската земя не пустее - над 5 000 дка. се арендуват от фирма ХармилООД. Осигуряват се над 10 работни места, като насаждат култура на земеделие и спонсорират мероприятия на кметството и читалището.

В селото има сладкарски цех, който осигурява четири работни места. Търговията е на добро ниво. Заедно с магазина на потребителната кооперация има и частни магазини, кафенета и механи. За децата съществува детска градина в бившето училище, а учениците ходят на училище в с.Маринка. През тази година успяхме да преасфалтираме пътя МаринкаТвърдица. Направихме препокриване и ремонт на кметството, подменихме 4-тонните контейнери за смет с еднотонни. Както и в Бургас така и при нас отпадъците се извозват през ден. Подменихме по-голяма част от уличните лампи с нови по-икономични 125 ватови. Предстои до края на годината изграждане на спортна площадка за младежите, ремонт на детската градина, монтиране на нова автобусна спирка и започване на направа на тротоар по главната улица. Здравното ни обслужване е добре организирано. Медицинското лице е фелдшер, който живее в селото и е много отзивчив и най-важното е на разположение на населението денонощно. Той също като мен е земеделец. Между другото от десети ноември до сега селото се управлява от кметове земеделци.

Кои са проблемите на село Твърдица?

        Основните проблеми на селото са питейната вода и проектиране и изграждане на отпадъчна канализация. Водата, която пие сега селото е от кладенци край река Изворска. Има проектна готовност с. Маринка и с. Твърдица да се водоснабдят от водопровода на язовир Ясна поляна - Бургас на стойност 60 000 лв. който отлежава вече две години в Министерството на регионалното развитие. Полагаме усилия, с помощта на Бургаските депутати, този проект да се включи в програми с европейско финансиране и да бъде реализиран до края на мандата миесента на 2007 година.

        Другият проблем е отпадните води. Селото е на септични ями, които често преливат поради наклона на терена в съседите или на улиците, а ползването на фекалки - за 3.5 куб. е 30 лева- и често е непосилна сума за хората с ниски пенсии и заплати. Имаме вече уверение, че община Бургас ще включи в програмата за 2006 г. проектиране на отпадъчна канализация с. Твърдица и водим Политика за изграждане на обща пречиствателна станция за квартал Крайморие, с. Маринка и нашето село, която по-лесно ще бъде включена в Евро-програмите на общината.

        С трепет и упование населението очаква изграждането на църква. Като кмет активно се намесих и помогнах на църковното настоятелство да преодолее административните пречки и с решение на Общинския съвет от месец Август 2005 г. на село Твърдица е отстъпено безвъзмездно право на строеж на православен храм на място посочено от предците ни с плана на селото от 1949 г. В зависимост от проектната готовност основите можем да положим още тази есен или през пролетта на 2006 г. Подготвяме ограждане на терена, набелязваме спонсорство, готвим и озеленяване на двора.

Какво Ви свързва с БЗНС-семейството, професията или принципите и идеите?

        С БЗНС ме свързва семейната закваска - идеите и принципите, че частната собственост и свободата на духа са двигатели на човешкия прогрес. В историческия си път БЗНС е ярък изразител на интересите на бедните и средни стопани на българското село. Допада ми антибуржоазната, антифашистката, антивоенната, антимонархическата и антикомунистическата идеология. Гордея се, че съм последовател на Цанко Церковски, Янко Забунов, Юрдан Пекарев, Ал. Стамболийски, Р. Даскалов, Ал. Димитров, Сп. Дупаринов, Никола Петков, д-р Г. М. Димитров. Избрах си професия близка и в услуга на българското село. Освен идейната насоченост, в която ме е възпитал баща ми, случи се така, че в с Извор заработих с един голям земеделец Димитър Карайотов, който беше интерниран в нашето село и беше голям приятел на баща ми. Той беше главен агроном на ТКЗС и аз попаднах под неговото влияние, като той ми стана поръчител да стана член на БЗНС през 1976 г. Тогава аз още не разбирах казионният характер на организацията, а за мен беше водещо четирите букви-БЗНС. Колкото повече четях земеделска литература и контактувах с Атанас Кръстев, Гочо Стефанов, Д. Карайотов и др. разбирах комунистическата зависимост, че БЗНС сме партия без своя собствена програма и признава ръководната роля на БКП. Огорчавах се и се надявах, че с членуването си помагам да се съхранят по селата и да е жива земеделската идеология. Успокоявах се, че в този Съюз членуваха Светла Даскалова, Милена Стамболийска, Рая и Страхил Гичеви, Маргарита Дупаринова, Видин Даскалов и др. дейци. Като председател на МЗД в к-с М. Рудник след десети ноември активно участвах в обединителния процес с възстановения БЗНС-Никола Петков. С огорчение гледах как СДС използваше БЗНС в първите години на промяната и как с помощта на г-жа Мозер БЗНС бе натикан в дясно от центъра, като по този начин той се откъсна от своя електорат-бедните и средни селяни. Не се разграничи от едрия капитал, като загърби интересите на българското село и с лека ръка го отстъпи на влиянието на комунистите. Днес в селата живеят 2 500 000 души, от тях 2 000 000 избиратели. Ако БЗНС стане единствен ярък изразител на интересите на българското село и с ясна програмаразбираема и привлекателна за бедните и средни селяни с активна позиция в Народното събрание и само 10% ни повярват и подкрепят на бъдещи парламентарни избори това са 200 000 гласа или над 15 собствени депутати. Защо ни трябват безпринципни коалиции - за 4-5 депутатски места. Процесът на обединение на земеделските сили трябва да започне с единение/единодействие-коалиция-БЗНС/. С тревога и болка съобщавам, че организационното състояние на БЗНС-Народен съюз е крайно незадоволително. На изборите през 2004 г за Общински съвет събрахме едва 720 гласа от община Бургас.

            Помага ли Ви или Ви пречи голямата идейна подготовка, която имате като земеделец при управлението на проблемите на с. Твърдица?

        Идейната ми подготовка, натрупаният ми организационен опит, знанията ми по партийно строителство, теория на управление, стопанският и житейски опит ми помагат много в работата ми като кмет на селото. За мен личният пример и морал са водещото начало. Привърженик съм на максимата Ако искаш да озариш със светлина другите, ти сам трябва да светиш. Радвам се на задружно семейство-двама сина и две снахи с висше образование всичките и три внучета.

        Предизборните ми ангажименти към съселяните ми ме мотивират за качествен и всеотдаен труд. Стъпка по стъпка ще ги изпълнявам. Християнското ми възпитание ме стимулира да направя всичко възможно да имаме православен храм-богоугодно и благородно дело. Благоустрояването и хигиенизирането на селото са ми ежедневна грижа. Планирам озеленяване на улица 1-ва с липички, брезички и иглолистни дръвчета. С помощта на Читалището и Радиовъзела насаждаме хигиенна и здравна култура, християнските ценности-спазване народните обичаи и празници. Организираме събирателска дейност да съхраним родовата памет за написване на История на селото. Учредихме Тракийско дружество.

            Какво днес трябва да се направи за един млад човек от селото, за да повярва в земеделските идеи и тръгне по пътя на предците ни?

        За разпространение на земеделската идеология пътя преминава преди всичко, както с нас се е случило, през семейството на сдружения земеделец. Първо, да привлечем нашите деца, внуци. Ще ни помогне много, ако наши членове са учители, ветеринарни лекари, агрономи, читалищни дейци, здравни работници. На общоселски събрания активно да участвуват председателят на дружбата, просветника на МЗД и в изказванията си да споменават принципите на БЗНС и неговата историческа борба за защита интересите на селянина. Ръководното тяло на МЗД да е съпричастно на проблемите на своите съселяни, да помагат те да се разрешат и с тази си дейност да печели на своя страна младите хора и интелигенцията.

 

10.10.2005 г.

с. Твърдица