Нашите идеи

 

 

Идеите на това издание на БЗНС

 

  С  издаването на Земеделско Знаме ние поканихме наши съмишленици земеделци да изпращат статии, при което ние поехме задължението да ги отпечатваме в това електронно издание за нашите читатели.  Много бяха сътрудниците, за което им благодарим.
  По неизвестни на нас причини те намаляха, или напълно спряха да пишат статии.
Навярно някои  очакваха възнаграждение?  Но те така и не разбраха че идеите на БЗНС и патриотизма не се заплащат.  Други изгубиха вяра в идеите на БЗНС.  Трети навярно се уплашиха за съдбата си?.  Други пък решиха че БЗНС няма да е политическа сила скоро и няма да има облаги за тях те също се оттеглиха.  
  Ние искаме онези които желаят да пишат до Земеделско Знаме ще продължат да изпращат материали, тъй като БЗНС няма да спре да се издава, както и идеите му няма да спират. Днес когато светът е в голяма икономическа криза, идеите на БЗНС са много по ценни от когато и да е било  в този век, защото с
ледващия век ще бъде век на прогресивните и социално развиващи се политически движения.  По тази причина, продължаването и развитието на БЗНС като социално движение придобива огромно  значение.  БЗНС стои зад социалната си политика вече един век и ние вярваме че тази партия ще има голямо значение в прогресивното развитие на България.
  П
окойният президент на  САЩ  Рузвелт, с помощта на много умни икономисти успя  да спаси капитализма след първата световна икономическа  криза през 1929 г. Днешният президент и неговите  икономисти едва ли ще успея да спасят капитализма. 
  Ние  бяхме свидели как пропадна  хитлеристката политическа и икономическа система. Видяхме какво стана с Ленинизма и Сталинизма.  При всички тях пропадна както политическите идеи, така също и икономическите.  Видяхме как рухна без да де каквато и съпротива комунистическата система. Историята ясно показва че комунистическата идея е била създадена и наложена на бедния руски народ като опитно поле.  Специален влак от Германия закарва Ленин в  Русия за да проведе  революцията.
     Днес  като чели историята започва да е повтаря...
 

  Б.Р.  С удоволствие ще отпечатваме материали не само от земеделци, но и от всички прогресивни лица и партии.  Можете да изпращате материалите си до: sofia@otzvuk.com

 

Земеделско Знаме

25 Септември 2008 г.

 

 Часови посещения на Земеделско Знаме: